Členský příspěvek pro rok 2017/2018

Klub přátel při ZŠ Písnická
vás tímto žádá o úhradu členského příspěvku na školní rok 2017/2018
Příspěvek KPZŠ ve výši 250,-Kč uhraďte pouze za nejstarší dítě:
a) V hotovosti třídnímu důvěrníkovi na rodičovských schůzkách 15.11.2017– tento způsob preferujeme
b) Na účet KPZŠ číslo 3755083389/0800 (jako variabilní symbol prosím uveďte číslo žáka a do zprávy pro příjemce příjmení žáka a třídu)

Zaplacením příspěvku se stáváte členem KPZŠ.
Pokud budete chtít přispět vyšší částkou, bude Vám na tuto částku vyhotovena darovací smlouva.
Děkujeme.
Výbor KPZŠ: Předseda – Zuzana Bernasová, Místopředseda – Radka Mašková, Hospodářka– Martina Amchová

Napsat komentář

Chcete vždy včas vědět co se děje? Můžeme vám novinky zasílat e-mailem, stačí se zaregistrovat!