Příspěvky členů KPZŠ

K dnešnímu dni bylo na příspěvcích vybráno 58.000,-Kč
Všem děkujeme. Kdo ještě příspěvek neposlal a chtěl by, má stále možnost
na účet KPZŠ číslo: 3755083389/0800

Napsat komentář

Chcete vždy včas vědět co se děje? Můžeme vám novinky zasílat e-mailem, stačí se zaregistrovat!