Úhrada členského příspěvku na školní rok 2018/2019

Klub přátel při ZŠ Písnická

vás tímto žádá o úhradu členského příspěvku na školní rok 2018/2019

Příspěvek  KPZŠ ve výši 300,-Kč za nejstarší dítě:

a) V hotovosti třídnímu důvěrníkovi na rodičovských schůzkách 14.11.2018– tento způsob preferujeme

b) Na účet KPZŠ číslo 3755083389/0800 (jako variabilní symbol prosím uveďte číslo žáka a do zprávy pro příjemce příjmení žáka a třídu)

Zaplacením příspěvku se stáváte členem KPZŠ.

Pokud budete chtít přispět vyšší částkou, bude Vám na tuto částku vyhotovena darovací smlouva.

Děkujeme.

Výbor KPZŠ:

Předseda – Zuzana Bernasová, Místopředseda – Radka Mašková, Hospodářka– Světlana Pavlačíková

Napsat komentář

Chcete vždy včas vědět co se děje? Můžeme vám novinky zasílat e-mailem, stačí se zaregistrovat!