Pozvánka na schůzi Rady KPZŠ

Vážení členové Rady KPZŠ,
rádi bychom vás pozvali na schůzi Rady KPZŠ 14.11. 2018  v 16 30 v nově zrekonstruované knihovně na ZŠ Písnická (přízemí úplně vzadu pavilon F)

Přečtěte si více #8250;

Úhrada členského příspěvku na školní rok 2018/2019

Klub přátel při ZŠ Písnická

vás tímto žádá o úhradu členského příspěvku na školní rok 2018/2019

Přečtěte si více #8250;

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

Srdečně  Vás zveme na slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 ZŠ Písnická. Školní akademie proběhne dne 27.6.2018 od 17 hodin na hřišti ZŠ Písnická 760/11, Praha 4 Kamýk. Na pódiu vystoupí žáci naší školy, rozloučíme se s deváťáky a dětmi odcházejícími na víceletá gymnázia. Do programu je zařazena tombola, kde se budou losovat zajímavé ceny od našich sponzorů. Celý její výtěžek bude použit na vybavení učebny hudební výchovy v ZŠ Písnická.

Seznam sponzorů a podmínky uplatnění poukázek najdete ZDE

Žádost o spolupráci s připravovanou tombolou.

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás oslovit jménem KPZŠ ve věci spolupráce s připravovanou tombolou. Jak již bylo zmíněno na třídních schůzkách, Přečtěte si více #8250;

Zápis ze schůze KPZŠ 19. 4. 2018

Zápis ze schůze KPZŠ ze dne 19. 4. 2018: zápis .docx

Pozvánka na setkání rodičů s učiteli ZŠ Písnická

Setkání rodičů s učiteli ZŠ Písnická proběhne 9. 5. 2018 od 18:00 ve školní jídelně ZŠ Písnická. Účast přislíbily paní učitelka Tichá a paní učitelka Součková.
Na schůzce probereme co trápí rodiče, žáky a učitele a co by šlo zlepšit.
Těším se na setkání s Vámi
Richard Šerý
předseda školské rady ZŠ Písnická
tel. 720 762 668

Účetní závěrka

Do dokumentů vloženy účetní závěrky.

POZVÁNKA NA SCHŮZI KPZŠ

Vážení členové Rady KPZŠ,
rádi bychom Vás pozvali na schůzi Rady KPZŠ  19.4.2018 v 16 30 ve třídě 6.B ZŠ Písnická
Program schůze:
Přehled hospodaření KPZŠ a účetní závěrka
Mimořádné výdaje na základě požadavků školy
Odsouhlasení výše příspěvků na příští školní rok
Žádosti o granty KPZŠ 
Žákovská akademie
Diskuse
Děkujeme za vaši účast
Za Výbor KPZŠ Zuzana Bernasová

Podklady pro zprávu o hospodaření ke dni 31.3.2018 podrobněji pdf.

Podklady pro zprávu o hospodaření ke dni 31.3.2018 pdf.

Zápis z Rady 15.11.2017

Zápis z Rady KPZŠ 15.11.2017. docx

Sběr 2017 informace o vybraných částkách a prosba o pomoc

Paní učitelka Krejčíková, která pod hlavičkou KPZŠ pořádá několikrát do roka sběr papíru a výtěžek je poukazován na účet KPZŠ, nás požádala o pomoc Přečtěte si více #8250;

Chcete vždy včas vědět co se děje? Můžeme vám novinky zasílat e-mailem, stačí se zaregistrovat!