Zápis ze schůze 22. 4. 2015

Ve středu 22. dubna 2015 proběhla schůze KPZŠ. Přečtěte si zápis ze schůze (PDF).

Hospodářka KPZŠ Martina Amchová přednesla zprávu o stavu finančních prostředků KPZŠ.

Třídní důvěrníci byli požádáni, aby předali ve třídách informace o založení nové webové stránky KPZŠ, upozornili rodiče na možnost zaslat příspěvek na účet KPZŠ a tím se stát členem KPZŠ a také na plánovaný výběr knih pro školní knihovnu v rámci sběru papíru v červnu.

Rodiče mohou zasílat svoje připomínky školské radě vedení školy na e-mail srzspisnicka@seznam.cz.

Nakonec proběhla prezentace společnosti Dětská studia s.r.o. s nabídkou kurzu anglického jazyka – Cambridge English Key for Schools, a kurzu muzikálového herectví ve školním roce 2015/2016. Dále nabízejí pro děti také týdenní příměstský muzikálový tábor v angličtině nebo v češtině.

Napsat komentář

Chcete vždy včas vědět co se děje? Můžeme vám novinky zasílat e-mailem, stačí se zaregistrovat!